ero

  • Barkaidazu (4:05)Entzun
  • Malko Izoztuak (4:05)Entzun
  • Zatoz (5:15)Entzun
  • ero (3:18)Entzun

Bio





Edición 2011 - BandenLehia Banda Beat eko egitasmo bat da